TANEČNÉ KRÚŽKY PRE 3-7 ROČNÉ DIEVČATÁ


Lekcie sú určené pre dievčatá vo veku od 3 do 7 rokov.

Aktivity, najmä zo začiatku vychádzajú z toho, čo deti poznajú a pomaly sa pridávajú cvičenia nové, neznáme. Hravými cvičeniami a malými cielenými impulzmi vedieme deti k lepšiemu uvedomeniu si vlastného tela a celkovej koordinácii.

Počas hodiny im láskyplnou podporou vytvárame priestor pre hru a pohyb, pre vlastné nápady a poskytujeme im vedenie, aby sa im podarilo urobiť to, čo by chceli urobiť samé. Používame k tomu najmä tanec a hudbu, ale aj hudobno pohybové hry, rytmické cvičenia, množstvo pomôcok ako sú lopty, hudobné nástroje, kruhy, stuhy,  prekážkové dráhy, balančné disky.

Na lekciách sa zameriavame najmä na zlepšenie celkovej koordinácie a zlepšenie držania tela. Rôznymi cvičeniami pomáhame udržiavať pružnosť a ohybnosť detí. Deti sa učia stále viac pracovať v skupinách a v dvojiciach. V lekcii má nezastupiteľné miesto aj práca s chodidlom a nácvik rovnováhy. Dôraz kladieme na kvalitu pohybu. Deti sa učia dobre stáť na nohách, získavať väčšiu stabilitu, ľahkosť v pohybe, učia sa  efektívnejšie používať svoje telo.

Dôležitou súčasťou hodín je cielená tanečná príprava, kde dievčatá dostávajú čo najširší záber a rozhľad zo základných tanečných techník, ktoré môžu naďalej rozvíjať.

Obsahom lekcie sú základy baletu, brušné, havajské, latino tance, zumba, slovenský folklór ...

Organizačné informácie : Rodičia nie sú prítomní na hodine a lekciu nijako nenarúšajú. Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení, najlepšie v drese alebo tričku a legínach, v cvičkách tzv. piškótach. Náramky, retiazky a prstene je potrebné nechať doma. Dlhé vlasy musia byť zapnuté.

Kurzy vedie PaedDr. Ingrid Obložinská

 Martina Balážová

Mgr. art. Barbora Volochová

Dis.art. Marianna Antalíková

Mgr. Denisa Cerovská

 Pozrite si fotogalériu.

Online prihláška


info@dancekids.sk

+421 905 740 403 /ak vám nedvíhame, je možné, že učíme na sále, stačí ponechať odkaz alebo sms a obratom Vám zavoláme naspäť/

Petržalka - Mánesovo nám.6, Bratislava

Ružinov - OC KOCKA - Reštart fitko pre ženy - Seberíniho 14, Bratislava