TANEČNÉ KRÚŽKY PRE 3-7 ROČNÉ DIEVČATÁ


Lekcie sú určené pre dievčatá vo veku od 3 do 7 rokov.

Aktivity, najmä zo začiatku vychádzajú z toho, čo deti poznajú a pomaly sa pridávajú cvičenia nové, neznáme. Hravými cvičeniami a malými cielenými impulzmi vedieme deti k lepšiemu uvedomeniu si vlastného tela a celkovej koordinácii.

Počas hodiny im láskyplnou podporou vytvárame priestor pre hru a pohyb, pre vlastné nápady a poskytujeme im vedenie, aby sa im podarilo urobiť to, čo by chceli urobiť samé. Používame k tomu najmä tanec a hudbu, ale aj hudobno pohybové hry, rytmické cvičenia, množstvo pomôcok ako sú lopty, hudobné nástroje, kruhy, stuhy,  prekážkové dráhy, balančné disky.

Na lekciách sa zameriavame najmä na zlepšenie celkovej koordinácie a zlepšenie držania tela. Rôznymi cvičeniami pomáhame udržiavať pružnosť a ohybnosť detí. Deti sa učia stále viac pracovať v skupinách a v dvojiciach. V lekcii má nezastupiteľné miesto aj práca s chodidlom a nácvik rovnováhy. Dôraz kladieme na kvalitu pohybu. Deti sa učia dobre stáť na nohách, získavať väčšiu stabilitu, ľahkosť v pohybe, učia sa  efektívnejšie používať svoje telo.

Dôležitou súčasťou hodín je cielená tanečná príprava, kde dievčatá dostávajú čo najširší záber a rozhľad zo základných tanečných techník, ktoré môžu naďalej rozvíjať.

Obsahom lekcie sú základy baletu, brušné, havajské, latino tance, zumba, slovenský folklór ...

Organizačné informácie : Rodičia nie sú prítomní na hodine a lekciu nijako nenarúšajú. Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení, najlepšie v drese alebo tričku a legínach, v cvičkách tzv. piškótach. Náramky, retiazky a prstene je potrebné nechať doma. Dlhé vlasy musia byť zapnuté.

Kurzy vedie PaedDr. Ingrid Obložinská

Mgr. art. Barbora Volochová

Mgr. Denisa Cerovská

 Pozrite si fotogalériu.

Online prihláška


info@dancekids.sk

+421 905 740 403

Petržalka - Mánesovo nám.6, Bratislava

Ružinov - OC KOCKA - Reštart fitko pre ženy - Seberíniho 14, Bratislava