Prevádzkový poriadok


Kurzy Dance Kids sú kurzy cvičení, pohybovej a tanečnej prípravy dojčiat, detí predškolského a školského veku, kurzy cvičení pilates, jogy a bootybarre pre dospelých - sú určené pre širokú verejnosť - dospelým a deťom vo veku od 6 mesiacov do 9 rokov.
 
Kurzy prebiehajú na prevádzke Dance Kids - centrum pre deti a rodiny - v Petržalke - Mánesovo námestie 6 a na prevádzke Reštart fitko pre ženy - v Ružinove - Seberíniho 14 Bratislava.
Zimné kurzy - do konca marca 2019
Jarné kurzy - 1.4. - 22.6.2019 - 12 týždňov - prihlasuje sa na celé obdobie
 
Veľkonočné sviatky 19.4. - 22.4. piatok až pondelok máme zatvorené, náhradné lekcie budú 24., 28. a 29.6. /pondelok, piatok a sobota/.
Sviatky 1. a 8.5. máme otvorené - všetko prebieha podľa rozvrhu.
Prihlasovanie na jarné kurzy pre nové detičky je od 1.3.2019, dovtedy majú miesta rezervované účastníci kurzov. Tí majú v prihlasovaní prednosť.
 
KONCOROČNÁ AKADÉMIA JE NAPLÁNOVANÁ NA SOBOTU 22.6.2019 DOOBEDA V DK ZRKADLOVÝ HÁJ.
 
Obchodné podmienky, pravidlá kurzov a čerpanie náhradných lekcií : 
 • na voľné kurzy sa dá prihlásiť mailom alebo cez ON LINE prihlášku na webovej stránke alebo osobne na recepcii na prevádzke v Petržalke /info@dancekids.sk/ - stav obsadenosti je neustále aktualizovaný na našej webovej stránke
 • po prihlásení Vám bude zaslaný potvrdzujúci mail s platobnými údajmi, prípadne Vám bude navrhnutá alternatíva
 • poplatok za kurz musí by zaplatený v plnej sume (bankovým prevodom alebo v hotovosti) najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu, ak je pri prihlasovaní menej ako 7 dní pred začiatkom kurzu, poplatok musí byť zaplatený do 3 pracovných dní od rezervácie,  po tomto termíne neuhradený kurz uvoľňujeme ďalším záujemcom (pokiaľ sa nedohodnete s prevádzkovateľom ináč)
 • počas kurzu má klient nárok na 2 náhradné lekcie, neúčasť nie je nutné vopred oznámiť, na lekciách pre bábätká do 1 roka je počet náhradných lekcií neobmedzený
 • v prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas ako pri bežnej lekcii, na náhradnú lekciu je nutné sa vopred prihlásiť, vybrať si môžete čokoľvek z nášho rozvrhu adekvátne veku dieťaťa /prihlasovanie mailom na info@dancekids.sk, sms na 0905 740 403 alebo osobne na recepcii/, náhradné lekcie si môžete uplatniť počas aktuálneho kurzu a ešte do jedného mesiaca po skončení Vášho kurzu
 • na kurzoch pre dospelých nie je počet náhradných lekcií limitovaný, môžete si lekcie pre dospelých nahradiť na akejkoľvek lekcii pre dospelých aj bez nahlásenia, len si skontrolujte na webe, či nie je lekcia zrušená, detské lekcie sa dajú nahrádzať aj na kurzoch pre dospelých
 • nenahradené lekcie nie je možné odrátať z ďalšieho kurzu
Nárok na vrátenie kurzovného :
 • kedykoľvek má klient nárok na vrátenie pomernej časti kurzovného ku dňu odhlásenia sa z kurzu s odrátaním manipulačného poplatku 5 Eur
 • spätne sa za vymeškané lekcie peniaze nevracajú

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.

Vstup na kurzy Dance Kids majú len účastníci kurzu, prípadne doprovod účastníkov kurzu (rodinní príslušníci, priatelia) so súhlasom inštruktora. Tí nesmú rušiť priebeh kurzu. Prípadní noví záujemcovia o účasť sa môžu informovať u inštruktora alebo pracovníka recepcie. Iné osoby bez súhlasu inštruktorov majú vstup na kurzy Dance Kids zakázaný.

Prihlásením sa na kurz a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa a súhlas s prevádzkovým poriadkom. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV /všetky informácie nájdete na tomto linku/

Prihlásením sa na kurz a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov z verejných vystúpení detí pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár. 

V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka kurzu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať prevádzkovateľa kurzov. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti cvičenia a zaradenia do skupiny, odkonzultovať obmedzenia a prípadne umožniť  nahliadnutie do zdravotnej karty. 

Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas neho aj po kurze rodič. V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa inštruktor v čase trvania lekcie.

Účastník kurzu využíva služby Dance Kids na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku Dance Kids nezodpovedá.

Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.

Doporučený čas príchodu je 15 min pred začatím lekcie. Neskoré príchody na lekciu narúšajú prácu na sále.

Lekcia trvá pri kurzoch pre dojčatá 45 minút, pre deti od 1 roka 60 minút, pre dospelých 60 minút a pri joge pre dospelých 75 min. 

Čas pred lekciou a po lekcii môžu účastníci kurzov v Petržalke tráviť v relaxačnej zóne priestorov  bezplatne. Môžu využiť bezplatný detský kútik, detské stoličky na kŕmenie, prebaľovacie pulty, mikrvlnnú rúru na ohrev stravy, relaxačné vaky, kaviareň s ponukou kávy, čajov a nealkoholických nápojov. Pre deti sú k dispozícii hračky a knihy. V Ružinove máte k dispozícii šatne, priestor na čakanie na svoj kurz, počas toho, ako Vaše dieťatko u nás cvičí môžete využiť služby prevádzky Reštart - fitko pre ženy za zvýhodnené ceny /informácie Vám poskytnú na recepcii/.

Dospelí a chodiace deti sa pri príchode prezujú do čistých prezuviek alebo vyzujú do ponožiek. Chodiace deti musia mať počas kurzu na nohách čistú a nešmykľavú obuv. V priestoroch konania kurzu je zakázané chodiť bosý. Je nutné mať prezúvky alebo ponožky. V miestnosti na cvičenie je zakázané konzumovať jedlo, ale je možné dojčiť, prípadne dať dieťaťu fľašu s nápojom. Konzumovanie potravín je dovolené iba v priestoroch na to určených.

Cenné veci, veci určené na starostlivosť o dieťa a pitie si odporúčame zobrať do miestnosti, kde sa koná kurz. Za odložené veci neručíme.

Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora a recepčného. 

Odporúčanú obuv a oblečenie na kurzy nájdete TU.

Vyhradzujeme si právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.dancekids.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.

Organizátor kurzov :

EtnoDance Kids s.r.o., Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob

IČO : 36610518

DIČ : 2022204690

v zastúpení majiteľ a konateľ Mgr. Monika Podhajská

Telefonický kontakt : 0905 740 403

Mail : monika@dancekids.sk

 

 

 

 

Online prihláška


info@dancekids.sk

+421 905 740 403 /ak vám nedvíhame, je možné, že učíme na sále, stačí ponechať odkaz alebo sms a obratom Vám zavoláme naspäť/

Petržalka - Mánesovo nám.6, Bratislava

Ružinov - OC KOCKA - Reštart fitko pre ženy - Seberíniho 14, Bratislava