Všeobecné podmienky účasti na projekte Letný tanečno kreatívny ateliér Dance Kids


DENNÝ TANEČNO KREATÍVNY TÁBOR
 
Projekt je určený dievčatám vo veku 4-13 rokov - termíny a vekové kategórie :
  • 19.8 – 23.8. – 5 - 7 ročné dievčatá
Projekt prebieha na prevádzke Dance Kids - centrum pre deti a rodiny - v Petržalke - Mánesovo námestie 6 vždy v danom termíne od pondelka do piatka v čase 8:00 - 16:30
Program : ranná joga, doobedný tanečný tréning, poobedný tanečný tréning, kreatívne dielne, v stredu doobeda výlet, v piatok 16:00 - záverečné vystúpenie pre rodičov

príchod detí : 8:00 - 8:30

vyzdvihnutie detí : 16:15 - 16:30

stravovanie : desiate, olovranty, obedy, je možné zabezpečiť aj špeciálnu stravu s potravinovými obmedzeniami

lektori : tanečníci, pedagógovia a jogíni Dance Kids a hostia

požiadavky účasti : dodržanie vyššie uvedeného veku, záujem o tanec 

CENA : 139 Eur/ dieťa/ 5 dní

Cena zahŕňa : 3x denne strava, pitný režim,program, materiál na vyrábanie, výlet, CENA JE KONEČNÁ

Poplatok za ateliér musí byť zaplatený (bankovým prevodom alebo v hotovosti) najneskôr 30 dní pred nástupom na ateliér, po tomto termíne neuhradený termín uvoľňujeme ďalším záujemcom (pokiaľ sa nedohodnete s prevádzkovateľom ináč)

Každý záujemca o účasť na projekte musí vyplniť záväznú prihlášku - nižšie - ktorá obsahuje kontaktné údaje o dieťati a zákonnom zástupcovi a súhlas s podmienkami účasti.

storno podmienky :

  • zrušenie do jedného dňa pred nástupom - vracia sa celá suma s odrátaním manipulačného poplatku 5 Eur
  • zrušenie počas prebiehajúceho projektu - peniaze nevraciame, ale je možné alikvotnú časť s odrátaním manipulačného poplatku 5 Eur použiť na akýkoľvek iný produkt Dance Kids

Vstup na Letný tanečno kreatívny ateliér Dance Kids majú len účastníci, ktorí nie sú nositeľmi infekčného ochorenia. Pokiaľ dieťa preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť klientovi účasť na projekte bez nároku na náhradu.
V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka projektu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať prevádzkovateľa. Je nutné absolvovať osobnú konzultáciu o vhodnosti cvičenia a zaradenia do skupiny, odkonzultovať obmedzenia a prípadne umožniť nahliadnutie do zdravotnej karty.

Deti si prinesú na ateliér : cvičky na tancovanie, tanečné oblečenie, šiltovku, mikinu, pršiplášť, v stredu na výlet pribaliť do ruksaku fľašu s vodou. Cenné veci na ateliér nepatria.

Organizátor projektu :

EtnoDance Kids s.r.o., Štepnice 9, 900 26 Slovenský Grob

IČO : 36610518

DIČ : 2022204690

v zastúpení odborný garant a konateľ Mgr. Monika Podhajská

Telefonický kontakt : 0905 740 403

Mail : monika@dancekids.sk

 

 

 

 

Online prihláška


info@dancekids.sk

+421 905 740 403 /počas letných mesiacov uprednostňujeme mailovú komunikáciu/

Petržalka - Mánesovo nám.6, Bratislava

Ružinov - OC KOCKA - Reštart fitko pre ženy - Seberíniho 14, Bratislava