O nás


Dance Kids je projekt tanečno pohybových aktivít pre bábätká, deti a dospelých pôsobiaci od roku 2009.

Radosť z tanca, zdravý pohyb, súlad so svojím telom, vyrovnanosť, priateľstvá - sú obsahom našich lekcií, ktoré vedú v Dance Kids tanečníci, pedagógovia, jogíni a fyzioterapeuti. Pracujeme s detičkami od útleho veku momentálne od 6.mesiaca do 9. roku a s dospelými, vzdelávame rodičov aj pedagógov.

Ku každému dieťaťu pristupujeme ako k osobnosti, jedinečnej bytosti a snažíme sa vytvoriť bezpečné a podporujúce prostredie, v ktorom sa môže dieťa učiť, rozvíjať a tvoriť a zároveň si nájsť miesto v skupine a pracovať tímovo. Spokojné a radostné dieťa, ktoré bude s radosťou budovať nové vzťahy a získavať nové skúsenosti a poznatky je pilierom našej práce.   

Tanec, pohyb a umenie ponúkame ako prostriedok na sebavyjadrenie, na vyjadrenie a zvládanie vlastných emócií, na všeobecný rozvoj dieťaťa.  Umenie poznávame a ochutnávame prostredníctvom tanečných techník, choreografií, hudby a piesní. Základom našej práce je zdravý pohyb a prenesenie správnych pohybových návykov do bežného života.

Naši skúsení pedagógovia pracujú modernými pedagogickými modelmi s využitím vlastnej tvorivosti.

Odborný garant - Mgr. Monika Podhajská

Online prihláška


info@dancekids.sk

+421 905 740 403

Petržalka - Mánesovo nám.6, Bratislava

Ružinov - OC KOCKA - Reštart fitko pre ženy - Seberíniho 14, Bratislava