Mgr. Monika Podhajská CVIČENIA S DEŤMI, TANEČNÉ PRÍPRAVY


  • profesionálna lektorka cvičení s bábätkami a deťmi, tanečných krúžkov pre deti a kurzov masáží detí a dojčiat
  • školí lektorov, vedie tím lektorov Dance Kids
  • podieľa sa na organizácii množstva hudobno tanečných vystúpení a podujatí
  • prispieva odbornými článkami do novín a časopisov
  • vedie centrum pre deti a rodiny Dance Kids
  • koordinátorka pedagogických, športových a tanečných projektov - referencie TU
  • autorka projektu Letný tanečno kreatívny ateliér Dance Kids

 Vzdelanie a prax : 

1999 - 2002 - prax ako asistentka tyflopedagóga v Dennom rehabilitačnom stredisku pre deti a mládež s viacnásobným postihnutím pod vedením doc. PaedDr. Jany Lopúchovej, PhD.

r.  2000 – absolventka lektorského výcvikového kurzu masáží detí a dojčiat a metodiky a didaktiky vedenia kurzov pod vedením Mgr. Jany Hašplovej

r. 2002 – ukončené vysokoškolské štúdium na pedagogickej fakulte UK v Bratislave - dvojodborové štúdium - Tyflopedagogika a učiteľstvo 1.stupňa ZŠ

r.  2008 – certifikát z odborného kurzu – Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku – akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod vedením Mgr.Art Anny Sedlačkovej ArtD. a Mgr.Art. Angeliky Kováčovej 

r. 2009 - spoluzakladateľka projektu EtnoDance

2009 - marec 2014 - vedie projekt EtnoDance Kids

r. 2011 - absolventka kurzu - Ako sa hýbu bábätká - pod vedením Mgr.Art.Anny Sedlačkovej Art.D.a Mgr.Art.Angeliky Kováčovej

február 2014 - zakladateľka projektu Dance Kids

r. 2016 - absolventka vzdelávacieho programu: Inšpirácia hravou telesnou výchovou I. – Centrum pro rodinu a sociální péči

r.2017 - vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúcich s rodinami s nepočujúcimi deťmi, vedenie vzdelávacích workshopov pre budúcich špeciálnych pedagógov, študentov pedagogickej fakulty a dobrovoľníkov OZ Nepočujúce dieťa so zameraním na tanečno pohybovo rozvíjajúcu prácu s deťmi, vypracovanie manuálu pre pedagógov - Pohybové aktivity s deťmi vo veku 1-4 roky

r.2017 - Pressburg Dance Fest 2017 - účasť ako člen odbornej poroty tanečnej súťaže

absolventka množstva tanečných a jogových workshopov s uznávanými slovenskými i zahraničnými lektormi na témy - orientálny tanec, jazzový tanec, folklórne tance, joga ...  ( napr. Sashar Zarif – Azerbajdžan/Kanada, Rena Milgrom – ČR,  Alexei Riaboshapka – UA, Jamillah - Poľsko, Delanna - GER, Eglal - ČR, Libuša Bachratá - SR, Fredy Ayisi - SR, Veronika Majdáková - Zahra - SR...)

Online prihláška


info@dancekids.sk

+421 905 740 403

Petržalka - Mánesovo nám.6, Bratislava

Ružinov - OC KOCKA - Reštart fitko pre ženy - Seberíniho 14, Bratislava