PaedDr. Ingrid Obložinská TANEČNÉ PRÍPRAVY A KRÚŽKY


 

  • ukončené štúdium na Pedagogickej fakulte UK odbor liečebná pedagogika, v ktorom vykonala i rigoróznu skúšku
  • absolventka štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania v tanci
  • bývalá tanečníčka TK Spektrum
  • niekoľko titulov Majsterky Slovenska - Dance Show Formácie
  • niekoľkonásobné víťazstvá v plesových choreografiách
  • v TK Spektrum viedla detskú tanečnú prípravku
  • účastníčka mnohých kurzov a seminárov na témy : muzikoterapia, augmentatívna a alternatívna komunikácia, výchova k zdravému životnému štýlu ...
  • pracuje v Detskom centre pri Výskumnom Ústave Detskej Psychológie a Patopsychológie v diagnosticko terapeutickej skupine
  • absolventka vzdelávacieho programu: Inšpirácia hravou telesnou výchovou I. – Centrum pro rodinu a sociální péči
  • Ingrid je vydatá a má dve dcérky

  V Dance Kids vedie tanečnú prípravku pre dievčatá a tanečné krúžky pre dievčatá.

 

 

 

 

 

 

Online prihláška


info@dancekids.sk

+421 905 740 403 /počas letných mesiacov uprednostňujeme mailovú komunikáciu/

Petržalka - Mánesovo nám.6, Bratislava

Ružinov - OC KOCKA - Reštart fitko pre ženy - Seberíniho 14, Bratislava