CVIČENIE S DEŤMI 1-3 ROKY


      Rozdelenie detí podľa veku do skupín :

     1-1,5 roka, 1,5-2 roky, 2-2,5 roka a 2,5-3 roky

Základom lekcie sú rôzne ľahké cvičenia pomáhajúce udržiavať pružnosť a ohybnosť vyvýjajúcich sa detí. Využívame prirodzenú detskú potrebu pohybu. Správne cvičenie u detí zaistí zdravý vývin všetkých svalových skupín a kĺbov. Dieťa sa bude postupne cítiť v súlade so svojím telom, bude istejšie stáť na nohách a reagovať na podnety z okolia. Čím sú deti staršie, zaraďujeme viac detailov a širšie spektrum pohybov. Cvičíme s deťmi na fitloptách,  ale aj bez nich s rôznymi pomôckami ako sú malé lopty, kruhy, preliezacie dráhy, stuhy, balančné disky...

Zameriavame sa najmä na podporu prirodzeného motorického vývinu, ale aj  na podporu rozumovej a rečovej oblasti. Cvičíme hravou formou za doprovodu detských piesní a riekaniek. V neposlednom rade rozvíjame aj sociálne zručnosti, dieťa je v kolektíve iných detí, rešpektuje lektora ako novú autoritu, prispôsobuje sa tempu skupiny.

Organizačné informácie :

Cvičíme 60 minút. Rodičia, starí rodičia, pestúni...(ktokoľvek, kto príde s dieťatkom na cvičenie) sa aktívne do hodiny zapájajú, cvičia spolu s deťmi.

Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení, naboso alebo v ľahkej obuvi. Nie v pančuškách, aby si  mohli vyzuť ponožky pri stimulačnej práci s chodidlom.

Kurzy vedie : Mgr. Monika Podhajská, Mgr.art. Eva Minárová

Pozrite si fotogalériu z cvičení.

Prevádzka : Petržalka

Online prihláška


info@dancekids.sk

+421 905 740 403

Petržalka - Mánesovo nám.6, Bratislava

Ružinov - OC KOCKA - Reštart fitko pre ženy - Seberíniho 14, Bratislava